Thiên thạch "khủng" sượt ngang Na Uy, mảnh vỡ có thể rơi xuống Oslo

Thiên thạch thắp sáng bầu trời Gran, Na Uy. Ảnh: Norsk Meteor Nettverk
Thiên thạch thắp sáng bầu trời Gran, Na Uy. Ảnh: Norsk Meteor Nettverk
Thiên thạch thắp sáng bầu trời Gran, Na Uy. Ảnh: Norsk Meteor Nettverk
Lên top