Thiên thạch hủy diệt khủng long đã khai sinh ra rừng mưa lớn nhất hành tinh

Hóa thạch lá cây họ liễu từ kỷ Paleocen của Colombia (58-60 triệu năm). Ảnh: Viện nghiên cứu nhiệt đới Smithsonian
Hóa thạch lá cây họ liễu từ kỷ Paleocen của Colombia (58-60 triệu năm). Ảnh: Viện nghiên cứu nhiệt đới Smithsonian
Hóa thạch lá cây họ liễu từ kỷ Paleocen của Colombia (58-60 triệu năm). Ảnh: Viện nghiên cứu nhiệt đới Smithsonian
Lên top