Thiên thạch cỡ ô tô bay sát trái đất chưa từng thấy

Sơ đồ thiên thạch 2020 QG bay ngang qua Trái đất hôm 16.8. Ảnh: Minor Planet Centre/International Astronomical Union.
Sơ đồ thiên thạch 2020 QG bay ngang qua Trái đất hôm 16.8. Ảnh: Minor Planet Centre/International Astronomical Union.
Sơ đồ thiên thạch 2020 QG bay ngang qua Trái đất hôm 16.8. Ảnh: Minor Planet Centre/International Astronomical Union.
Lên top