Thiên thạch 4 tỉ năm cực hiếm hé lộ thông tin quý về nguồn gốc sự sống

Thiên thạch Winchcombe được tìm thấy trên một cánh đồng chăn cừu tại một thị trấn cùng tên ở Vương quốc Anh. Ảnh: The Natural History Museum
Thiên thạch Winchcombe được tìm thấy trên một cánh đồng chăn cừu tại một thị trấn cùng tên ở Vương quốc Anh. Ảnh: The Natural History Museum
Thiên thạch Winchcombe được tìm thấy trên một cánh đồng chăn cừu tại một thị trấn cùng tên ở Vương quốc Anh. Ảnh: The Natural History Museum
Lên top