Thiên hà xoắn ốc "sáng như ngọc", cách Trái đất 68 triệu năm ánh sáng

Thiên hà xoắn ốc NGC 1385 trong chòm sao Thiên Lô. Ảnh: NASA/ESA
Thiên hà xoắn ốc NGC 1385 trong chòm sao Thiên Lô. Ảnh: NASA/ESA
Thiên hà xoắn ốc NGC 1385 trong chòm sao Thiên Lô. Ảnh: NASA/ESA
Lên top