Thiên hà siêu khuếch tán cực hiếm trong vũ trụ không có vật chất tối

Kính viễn vọng không gian Hubble chụp ảnh thiên hà siêu khuếch tán NGC 1052-DF2 tháng 11.2017. Ảnh: NASA/Đại học Yale
Kính viễn vọng không gian Hubble chụp ảnh thiên hà siêu khuếch tán NGC 1052-DF2 tháng 11.2017. Ảnh: NASA/Đại học Yale
Kính viễn vọng không gian Hubble chụp ảnh thiên hà siêu khuếch tán NGC 1052-DF2 tháng 11.2017. Ảnh: NASA/Đại học Yale
Lên top