Thiên đường thế giới dẫn đầu cuộc chơi du lịch và cung cấp vaccine COVID-19

Thiên đường du lịch Maldives dự định dẫn đầu cuộc chơi du lịch COVID-19. Ảnh: AFP
Thiên đường du lịch Maldives dự định dẫn đầu cuộc chơi du lịch COVID-19. Ảnh: AFP
Thiên đường du lịch Maldives dự định dẫn đầu cuộc chơi du lịch COVID-19. Ảnh: AFP
Lên top