Thiên đường mua sắm ở Singapore đìu hiu giữa đại dịch COVID-19

Đại lộ Orchard vắng vẻ trong đại dịch COVID-19. Ảnh: ST
Đại lộ Orchard vắng vẻ trong đại dịch COVID-19. Ảnh: ST
Đại lộ Orchard vắng vẻ trong đại dịch COVID-19. Ảnh: ST
Lên top