Thích thú với chế độ xem 3D bề mặt sao Hỏa của NASA

2 bức ảnh từ chuyến bay thứ 10 của Ingenuity đã được sử dụng để tạo ra chế độ xem 3D về một đặc điểm địa chất trên sao Hỏa có tên là Raised Ridges. Ảnh: NASA
2 bức ảnh từ chuyến bay thứ 10 của Ingenuity đã được sử dụng để tạo ra chế độ xem 3D về một đặc điểm địa chất trên sao Hỏa có tên là Raised Ridges. Ảnh: NASA
2 bức ảnh từ chuyến bay thứ 10 của Ingenuity đã được sử dụng để tạo ra chế độ xem 3D về một đặc điểm địa chất trên sao Hỏa có tên là Raised Ridges. Ảnh: NASA
Lên top