Thị trưởng Washington bác yêu cầu dựng rào cố định quanh Điện Capitol

Quốc kỳ Mỹ gần Điện Capitol ở Washington, D.C, trước lễ nhậm chức của ông Joe Biden. Ảnh: AFP.
Quốc kỳ Mỹ gần Điện Capitol ở Washington, D.C, trước lễ nhậm chức của ông Joe Biden. Ảnh: AFP.
Quốc kỳ Mỹ gần Điện Capitol ở Washington, D.C, trước lễ nhậm chức của ông Joe Biden. Ảnh: AFP.
Lên top