Thị trưởng trẻ nhất nước Mỹ ngủ thiếp đi khi nhậm chức lúc 7 tháng tuổi

William Charles "Charlie" McMillian. Ảnh: Newweek.
William Charles "Charlie" McMillian. Ảnh: Newweek.
William Charles "Charlie" McMillian. Ảnh: Newweek.
Lên top