Thị trưởng thứ 2 của Pháp bị đe dọa chặt đầu

Thị trưởng thứ 2 ở Pháp bị đe doạ chặt đầu. Ảnh: Twitter/RT
Thị trưởng thứ 2 ở Pháp bị đe doạ chặt đầu. Ảnh: Twitter/RT
Thị trưởng thứ 2 ở Pháp bị đe doạ chặt đầu. Ảnh: Twitter/RT
Lên top