Thị trưởng Philippines bị bắn chết không thương tiếc