Thị trưởng ở Arizona ban bố tình trạng khẩn cấp, đổ lỗi chính quyền Mỹ

Người di cư xếp hàng chờ qua biên giới để vào Mỹ từ Matamoros, Mexico ngày 15.3.2021. Ảnh: AFP.
Người di cư xếp hàng chờ qua biên giới để vào Mỹ từ Matamoros, Mexico ngày 15.3.2021. Ảnh: AFP.
Người di cư xếp hàng chờ qua biên giới để vào Mỹ từ Matamoros, Mexico ngày 15.3.2021. Ảnh: AFP.
Lên top