Thị trưởng New York quỳ gối tưởng niệm 1 năm ngày mất George Floyd

Thị trưởng New York (thứ 4 từ trái) quỳ gối tưởng niệm George Floyd. Ảnh: AFP
Thị trưởng New York (thứ 4 từ trái) quỳ gối tưởng niệm George Floyd. Ảnh: AFP
Thị trưởng New York (thứ 4 từ trái) quỳ gối tưởng niệm George Floyd. Ảnh: AFP
Lên top