Thị trưởng Los Angeles nói "tự hào" về những người biểu tình ôn hòa

Một người biểu tình ôm một thành viên của Lực lượng Vệ binh Quốc gia tại Los Angeles trong một cuộc biểu tình hôm 2.6 về cái chết của George Floyd. Ảnh: AFP.
Một người biểu tình ôm một thành viên của Lực lượng Vệ binh Quốc gia tại Los Angeles trong một cuộc biểu tình hôm 2.6 về cái chết của George Floyd. Ảnh: AFP.
Một người biểu tình ôm một thành viên của Lực lượng Vệ binh Quốc gia tại Los Angeles trong một cuộc biểu tình hôm 2.6 về cái chết của George Floyd. Ảnh: AFP.
Lên top