Thị trường "khó cưỡng" của Trung Quốc và rào cản gia nhập CPTPP

Tàu hàng chở container tại cảng ở Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc. Ảnh: CNS
Tàu hàng chở container tại cảng ở Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc. Ảnh: CNS
Tàu hàng chở container tại cảng ở Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc. Ảnh: CNS
Lên top