Thi thể nữ nghị sĩ Mexico được tìm thấy sau 1 tháng bị bắt cóc

Nữ nghị sĩ Mexico Anel Bueno (đầm đỏ bên trái) đã bị tội phạm bắt cóc 1 tháng trước trong lúc bà đang trong hoạt động nâng cao nhận thức về đại dịch COVID-19. Ảnh: The Guardian
Nữ nghị sĩ Mexico Anel Bueno (đầm đỏ bên trái) đã bị tội phạm bắt cóc 1 tháng trước trong lúc bà đang trong hoạt động nâng cao nhận thức về đại dịch COVID-19. Ảnh: The Guardian
Nữ nghị sĩ Mexico Anel Bueno (đầm đỏ bên trái) đã bị tội phạm bắt cóc 1 tháng trước trong lúc bà đang trong hoạt động nâng cao nhận thức về đại dịch COVID-19. Ảnh: The Guardian
Lên top