Thi thể của George Floyd sẽ được đưa trở về quê hương

Bức vẽ xuất hiện trên đường phố Los Angeles, Mỹ với câu nói của ông George Floyd "Tôi không thể thở". Ảnh: AFP
Bức vẽ xuất hiện trên đường phố Los Angeles, Mỹ với câu nói của ông George Floyd "Tôi không thể thở". Ảnh: AFP
Bức vẽ xuất hiện trên đường phố Los Angeles, Mỹ với câu nói của ông George Floyd "Tôi không thể thở". Ảnh: AFP
Lên top