Thí nghiệm chứng minh khẩu trang là công cụ đắc lực giảm lây lan COVID-19

Thí nghiệm ở chuột chứng minh khẩu trang là công cụ đắc lực ngăn ngừa lây truyền COVID-19. Ảnh: AFP
Thí nghiệm ở chuột chứng minh khẩu trang là công cụ đắc lực ngăn ngừa lây truyền COVID-19. Ảnh: AFP
Thí nghiệm ở chuột chứng minh khẩu trang là công cụ đắc lực ngăn ngừa lây truyền COVID-19. Ảnh: AFP
Lên top