Thêm vụ xả súng rúng động Mỹ sau thảm sát lớn Texas

Hiện trường vụ xả súng ở Dayton. Ảnh: WHIO.
Hiện trường vụ xả súng ở Dayton. Ảnh: WHIO.
Hiện trường vụ xả súng ở Dayton. Ảnh: WHIO.
Lên top