Thêm triệu chứng quan trọng giúp nhận biết trẻ em mắc COVID-19

Bé Rachel Murray, 7 tuổi, tham gia vào nghiên cứu triệu chứng COVID-19 của các nhà khoa học. Ảnh: BBC
Bé Rachel Murray, 7 tuổi, tham gia vào nghiên cứu triệu chứng COVID-19 của các nhà khoa học. Ảnh: BBC
Bé Rachel Murray, 7 tuổi, tham gia vào nghiên cứu triệu chứng COVID-19 của các nhà khoa học. Ảnh: BBC
Lên top