Thêm tình nguyện viên thử vaccine COVID-19 bị chứng thần kinh hiếm gặp

Hai tình nguyện viên thử vaccine COVID-19 của AstraZeneca đều mắc tình trạng rối loạn thần kinh hiếm gặp. Ảnh: Reuters.
Hai tình nguyện viên thử vaccine COVID-19 của AstraZeneca đều mắc tình trạng rối loạn thần kinh hiếm gặp. Ảnh: Reuters.
Hai tình nguyện viên thử vaccine COVID-19 của AstraZeneca đều mắc tình trạng rối loạn thần kinh hiếm gặp. Ảnh: Reuters.
Lên top