Thêm tàu chở dầu mất tích bí ẩn ở Vùng Vịnh, mọi mũi dùi chĩa vào Iran

Một tàu chở dầu ở Vùng Vịnh. Ảnh: Reuters
Một tàu chở dầu ở Vùng Vịnh. Ảnh: Reuters
Một tàu chở dầu ở Vùng Vịnh. Ảnh: Reuters
Lên top