Thêm sông lớn của Trung Quốc báo động vì lũ lụt

Hồ chứa xả lũ ở huyện Kim Trại, tỉnh An Huy, phía đông của Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Hồ chứa xả lũ ở huyện Kim Trại, tỉnh An Huy, phía đông của Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Hồ chứa xả lũ ở huyện Kim Trại, tỉnh An Huy, phía đông của Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Lên top