Thêm quốc gia sử dụng vaccine AstraZeneca cho người trên 65 tuổi

Vaccine COVID-19 của AstraZeneca sẽ được sử dụng để tiêm cho người trên 65 tuổi ở Hàn Quốc. Ảnh: AFP
Vaccine COVID-19 của AstraZeneca sẽ được sử dụng để tiêm cho người trên 65 tuổi ở Hàn Quốc. Ảnh: AFP
Vaccine COVID-19 của AstraZeneca sẽ được sử dụng để tiêm cho người trên 65 tuổi ở Hàn Quốc. Ảnh: AFP
Lên top