Thêm quốc gia Châu Á phát hiện ca nhiễm biến thể mới kháng vaccine

Hành khách đeo khẩu trang tại ga Iksan, tỉnh Jeolla Bắc, Hàn Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã
Hành khách đeo khẩu trang tại ga Iksan, tỉnh Jeolla Bắc, Hàn Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã
Hành khách đeo khẩu trang tại ga Iksan, tỉnh Jeolla Bắc, Hàn Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã
Lên top