Thêm phát hiện không ngờ về ngoại hành tinh ''nóng như địa ngục''

Ảnh minh họa ngoại hành tinh WASP-76 b với nhiệt độ ban ngày lên tới 2.400 độ C đủ để bốc hơi kim loại dẫn đến các cơn mưa sắt khi nhiệt độ ban đêm mát mẻ hơn. Ảnh: ESO
Ảnh minh họa ngoại hành tinh WASP-76 b với nhiệt độ ban ngày lên tới 2.400 độ C đủ để bốc hơi kim loại dẫn đến các cơn mưa sắt khi nhiệt độ ban đêm mát mẻ hơn. Ảnh: ESO
Ảnh minh họa ngoại hành tinh WASP-76 b với nhiệt độ ban ngày lên tới 2.400 độ C đủ để bốc hơi kim loại dẫn đến các cơn mưa sắt khi nhiệt độ ban đêm mát mẻ hơn. Ảnh: ESO
Lên top