Thêm nước Đông Nam Á phát hiện ca Omicron

Malaysia trở thành quốc gia thứ 2 ở Đông Nam Á phát hiện ca biến thể Omicron. Ảnh: AFP
Malaysia trở thành quốc gia thứ 2 ở Đông Nam Á phát hiện ca biến thể Omicron. Ảnh: AFP
Malaysia trở thành quốc gia thứ 2 ở Đông Nam Á phát hiện ca biến thể Omicron. Ảnh: AFP
Lên top