Thêm nhiều quốc gia phát hiện biến thể Omicron, áp đặt hạn chế đi lại

Thêm nhiều quốc gia trên thế giới phát hiện ca mắc biến thể Omicron. Ảnh: AFP
Thêm nhiều quốc gia trên thế giới phát hiện ca mắc biến thể Omicron. Ảnh: AFP
Thêm nhiều quốc gia trên thế giới phát hiện ca mắc biến thể Omicron. Ảnh: AFP
Lên top