Thêm nhiều ca nhiễm virus Corona mới trên siêu du thuyền

Tính đến ngày 6.2, trên siêu du thuyền Diamond Princess có thêm 10 ca nhiễm virus Corona. Ảnh: Reuters
Tính đến ngày 6.2, trên siêu du thuyền Diamond Princess có thêm 10 ca nhiễm virus Corona. Ảnh: Reuters
Tính đến ngày 6.2, trên siêu du thuyền Diamond Princess có thêm 10 ca nhiễm virus Corona. Ảnh: Reuters
Lên top