Thêm nhiều biến thể COVID-19 du nhập vào Malaysia

Những người đeo khẩu trang đi bộ trên đường phố ở Kuala Lumpur, Malaysia trong bối cảnh đại dịch COVID-19, ngày 2.5.2021. Ảnh: Tân hoa xã
Những người đeo khẩu trang đi bộ trên đường phố ở Kuala Lumpur, Malaysia trong bối cảnh đại dịch COVID-19, ngày 2.5.2021. Ảnh: Tân hoa xã
Những người đeo khẩu trang đi bộ trên đường phố ở Kuala Lumpur, Malaysia trong bối cảnh đại dịch COVID-19, ngày 2.5.2021. Ảnh: Tân hoa xã
Lên top