Thêm nhân viên chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Trump mắc COVID-19

Sự kiện vận động tái tranh cử của tổng thống Donald Trump diễn ra tại Tulsa, Oklahoma hôm 20.6. Ảnh: AFP.
Sự kiện vận động tái tranh cử của tổng thống Donald Trump diễn ra tại Tulsa, Oklahoma hôm 20.6. Ảnh: AFP.
Sự kiện vận động tái tranh cử của tổng thống Donald Trump diễn ra tại Tulsa, Oklahoma hôm 20.6. Ảnh: AFP.
Lên top