Thêm một quan chức cấp cao ở tâm dịch Hồ Bắc bị cách chức

Phó Bí thư tỉnh Hồ Bắc kiêm Bí thư thành phố Vũ Hán Mã Quốc Cường (Ma Guoqiang) đã bị cách chức. Ảnh: CGTN.
Phó Bí thư tỉnh Hồ Bắc kiêm Bí thư thành phố Vũ Hán Mã Quốc Cường (Ma Guoqiang) đã bị cách chức. Ảnh: CGTN.
Phó Bí thư tỉnh Hồ Bắc kiêm Bí thư thành phố Vũ Hán Mã Quốc Cường (Ma Guoqiang) đã bị cách chức. Ảnh: CGTN.
Lên top