Thêm một nước Châu Âu phát hiện biến thể virus ở Anh

Đường phố ở Paris, Pháp, trang trí Giáng sinh. Pháp đã phát hiện ca COVID-19 đầu tiên nhiễm biến thể virus SARS-CoV-2 mới lây lan ở Anh. Ảnh: AFP.
Đường phố ở Paris, Pháp, trang trí Giáng sinh. Pháp đã phát hiện ca COVID-19 đầu tiên nhiễm biến thể virus SARS-CoV-2 mới lây lan ở Anh. Ảnh: AFP.
Đường phố ở Paris, Pháp, trang trí Giáng sinh. Pháp đã phát hiện ca COVID-19 đầu tiên nhiễm biến thể virus SARS-CoV-2 mới lây lan ở Anh. Ảnh: AFP.
Lên top