Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Thêm một nhà ngoại giao Triều Tiên đào thoát khỏi Bắc Kinh