Thêm một mặt hàng Trung Quốc trị giá hàng tỉ đô bị Mỹ đánh thuế bổ sung

Mỹ đánh thuế bổ sung với mặt hàng tủ của Trung Quốc trị giá 4,4 tỉ USD.
Mỹ đánh thuế bổ sung với mặt hàng tủ của Trung Quốc trị giá 4,4 tỉ USD.
Mỹ đánh thuế bổ sung với mặt hàng tủ của Trung Quốc trị giá 4,4 tỉ USD.
Lên top