Thêm một cường quốc khu vực Trung Đông sẵn sàng nhảy vào chiến trường Syria

Ngoại trưởng Saudi Arabia Adel Al-Jubeir. Ảnh: AN.
Ngoại trưởng Saudi Arabia Adel Al-Jubeir. Ảnh: AN.
Ngoại trưởng Saudi Arabia Adel Al-Jubeir. Ảnh: AN.
Lên top