Thêm mối lo lớn với Quốc hội Mỹ sau vụ hỗn loạn ngày 6.1

Bác sĩ chính của Quốc hội Mỹ cảnh báo về nguy cơ lây lan COVID-1 giữa các thành viên ở Điện Capitol sau vụ hỗn loạn ngày 6.1. Ảnh: AFP.
Bác sĩ chính của Quốc hội Mỹ cảnh báo về nguy cơ lây lan COVID-1 giữa các thành viên ở Điện Capitol sau vụ hỗn loạn ngày 6.1. Ảnh: AFP.
Bác sĩ chính của Quốc hội Mỹ cảnh báo về nguy cơ lây lan COVID-1 giữa các thành viên ở Điện Capitol sau vụ hỗn loạn ngày 6.1. Ảnh: AFP.
Lên top