Thêm kết quả nghiên cứu đáng ngại về biến thể COVID-19 Nam Phi

Tiêm chủng vaccine COVID-19 Pfizer ở thành phố Herzliya, Israel. Ảnh: AFP
Tiêm chủng vaccine COVID-19 Pfizer ở thành phố Herzliya, Israel. Ảnh: AFP
Tiêm chủng vaccine COVID-19 Pfizer ở thành phố Herzliya, Israel. Ảnh: AFP
Lên top