Thêm gần 5.500 ca mắc mới, đại dịch COVID-19 gia tăng đáng lo ngại ở Pháp

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 trên bệnh nhân ở Bassin de la Villette, Paris, Pháp ngày 25.8. Ảnh: Reuters
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 trên bệnh nhân ở Bassin de la Villette, Paris, Pháp ngày 25.8. Ảnh: Reuters
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 trên bệnh nhân ở Bassin de la Villette, Paris, Pháp ngày 25.8. Ảnh: Reuters
Lên top