Thêm điểm mới trong chính sách nhập cư Mỹ của ông Biden

Dòng người nhập cư Mỹ đổ về biên giới Mỹ-Mexico. Ảnh: AFP
Dòng người nhập cư Mỹ đổ về biên giới Mỹ-Mexico. Ảnh: AFP
Dòng người nhập cư Mỹ đổ về biên giới Mỹ-Mexico. Ảnh: AFP
Lên top