Thêm địa phương Nhật Bản phát hiện vaccine Moderna có chất lạ

Vaccine Moderna dùng tại một điểm tiêm chủng ở Tokyo, Nhật Bản ngày 24.5. Ảnh: AFP
Vaccine Moderna dùng tại một điểm tiêm chủng ở Tokyo, Nhật Bản ngày 24.5. Ảnh: AFP
Vaccine Moderna dùng tại một điểm tiêm chủng ở Tokyo, Nhật Bản ngày 24.5. Ảnh: AFP
Lên top