Thêm dị bản tình tiết cuộc phục kích đoạt mạng chuyên gia hạt nhân Iran

Mohsen Fakhrizadeh - nhà khoa học hạt nhân Iran bị ám sát chiều 27.11. Ảnh: AFP.
Mohsen Fakhrizadeh - nhà khoa học hạt nhân Iran bị ám sát chiều 27.11. Ảnh: AFP.
Mohsen Fakhrizadeh - nhà khoa học hạt nhân Iran bị ám sát chiều 27.11. Ảnh: AFP.
Lên top