Thêm Đại sứ Mỹ từ chức ngay trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ

Đại sứ Mỹ tại Hungary David Cornstein. Ảnh: Hungary Today.
Đại sứ Mỹ tại Hungary David Cornstein. Ảnh: Hungary Today.
Đại sứ Mỹ tại Hungary David Cornstein. Ảnh: Hungary Today.
Lên top