Thêm ca nghi mắc bệnh dịch hạch được ghi nhận ở Mông Cổ

Một mẫu xét nghiệm từ một bệnh nhân mắc bệnh dịch hạch. Ảnh: Getty.
Một mẫu xét nghiệm từ một bệnh nhân mắc bệnh dịch hạch. Ảnh: Getty.
Một mẫu xét nghiệm từ một bệnh nhân mắc bệnh dịch hạch. Ảnh: Getty.
Lên top