Thêm ca dịch hạch tử vong, thành phố Trung Quốc phát cảnh báo hết năm

Vi khuẩn dịch hạch. Ảnh: AFP.
Vi khuẩn dịch hạch. Ảnh: AFP.
Vi khuẩn dịch hạch. Ảnh: AFP.
Lên top