Thêm bằng chứng về khả năng có sự sống trên sao Hỏa

Các nhà khoa học Italia phát hiện nhiều hồ nước mặn trên sao Hỏa. Ảnh: The Guardian
Các nhà khoa học Italia phát hiện nhiều hồ nước mặn trên sao Hỏa. Ảnh: The Guardian
Các nhà khoa học Italia phát hiện nhiều hồ nước mặn trên sao Hỏa. Ảnh: The Guardian
Lên top