Thềm băng bảo vệ sông băng ở Nam Cực đang vỡ nhanh hơn dự kiến

Sông băng đảo Pine chụp tháng 1.2010. Ảnh: Đại học Washington
Sông băng đảo Pine chụp tháng 1.2010. Ảnh: Đại học Washington
Sông băng đảo Pine chụp tháng 1.2010. Ảnh: Đại học Washington
Lên top