Thêm ba tỉnh tại Trung Quốc hạ mức cảnh báo khẩn cấp với COVID-19

Người dân Trung Quốc hạn chế ra đường từ khi dịch COVID-19 bùng phát. Ảnh: Reuters.
Người dân Trung Quốc hạn chế ra đường từ khi dịch COVID-19 bùng phát. Ảnh: Reuters.
Người dân Trung Quốc hạn chế ra đường từ khi dịch COVID-19 bùng phát. Ảnh: Reuters.
Lên top